Kas Bībelē bija Metuzāls?

Kas Bībelē bija Metuzāls? Atbilde1. Mozus grāmatas 5. nodaļa mums stāsta par Metušala, kurš bija taisnīgā Ēnoha dēls. Ēnohs ir viens no diviem cilvēkiem Svētajos Rakstos, kuri nenomira, bet brīnumainā kārtā tika pārcelti uz debesīm (1. Mozus 5:24). Otrs, Elija, tika aizvests pie Dieva viesulī (2. Ķēniņu 2:11). Kad Ēnoham bija 65 gadi, viņš kļuva par Metuzala tēvu, kurš bija vecākais cilvēks cilvēces vēsturē 969 gadu vecumā.

Metuzalam bija dēls, vārdā Lamehs, kurš kļuva par Noas tēvu (1. Mozus 5:26–29). Interesanti atzīmēt, ka gan Lamehs, gan Metuzāls bija dzīvi, kad Noa cēla šķirstu, taču viņi abi nomira pirms plūdiem. Daži ir minējuši, ka Noas vectēvs Metuzāls nomira nedēļu pirms plūdiem, atsaucoties uz faktu, ka Dievs lika Noam un viņa ģimenei ienākt šķirstā septiņas dienas pirms lietus (1. Mozus 7:1, 10). Tiek uzskatīts, ka šīs septiņas dienas bija Metuzāla sēru periods, kā tas bija ierasts cilvēces agrīnajā vēsturē (skat. 1. Mozus 50:4; 2. Samuēla 11:27).Lai gan mēs to nevaram droši zināt, šķiet, ka Rakstos teikts, ka plūdu laikā uz zemes nepalika neviens taisnīgs cilvēks, izņemot Nou un viņa ģimeni (1. Mozus 7:1). Tā kā Metuzala audzināja taisnīgais Ēnohs un arī Metuzala mazdēls Noa staigāja kopā ar Dievu, šķiet, ka pats Metuzāls arī bija dievbijīgs cilvēks. Arī Lamehs, iespējams, bija paklausījis Dievam un pat palīdzējis savam dēlam būvēt šķirstu. Šķiet, ka šī ģimenes līnija no Ēnoha līdz Noam, kas cēlusies no Ādama dēla Seta, ir bijusi Dieva cieņa un vienīgā, caur kuru Dievs varēja īstenot Savu pasaules glābšanas plānu.Mēs nezinām, vai Lamehs un Metuzala palīdzēja būvēt šķirstu. Taču mēs zinām, ka to cilvēku dzīvē, par kuriem lasām, ir daudz vairāk, nekā Bībele mums stāsta. Viņi bija īsti cilvēki ar īstām attiecībām un īstām cīņām, tāpat kā mēs. Stāstā par Noasu, kas uzbūvēja šķirstu, ir arī daudz vairāk, nekā mums tiek stāstīts. Viņš ilgus gadus strādāja, lai to uzbūvētu, un jāšaubās, vai viņš strādāja viens. Vai Noa sludināja patiesību kaimiņiem, kas viņam palīdzēja (skat. 2. Pētera 2:5)? Vai viņa tēvs Lamehs un vectēvs Metuzāls palīdzēja?

Metuzāls būtu zinājis par gaidāmo Dieva spriedumu un šķirsta iemeslu, tomēr Dievs viņu nemin kā iespējamo šķirsta iemītnieku. Viņš noteikti arī zināja, ka mirs, pirms nāks plūdi. Viņam noteikti bija jāsaprot, ka Tas Kungs pazīst tos, kas ir Viņa, un atbrīvo tos no Savas tiesas (Maleahija 3:16–18). Mēs, iespējams, nenodzīvosim līdz 969. gadiem kā Metuzāls, bet, ja piederam Dievam, mēs varam iegūt Metuzāla mieru saistībā ar Dieva dusmām, kas nāks pār pasauli.Top