Kas bija Ēnohs Bībelē?

AtbildeBībelē ir vismaz četri dažādi vīrieši, vārdā Ēnohs (1. Mozus 4:17; 5:18; 25:4; 46:9). Jāņem vērā, ka 1. Mozus grāmatā 25:4 un 1. Mozus grāmatā 46:9 NIV dots vārds Hanok, savukārt dažos citos tulkojumos, piemēram, Dārbija tulkojumā, tā vietā dots vārds Ēnohs. Abos pantos vārds Hanok ir no tā paša ebreju vārda, kas tulkots Ēnohs 1. Mozus grāmatā 4:17 un 1. Mozus 5:18. Citos tulkojumos teikts: Hanohs vai Henohs. Vienīgā atšķirība ir angļu valodas pareizrakstībā.

Tikai par Ēnohu, kas minēts 1. Mozus grāmatā 5:18, Bībele sniedz jebkādu nozīmīgu informāciju. Šis Ēnohs bija Ādama vecvecmazmazdēls. 1. Mozus 5:22–24 teikts: Pēc Metuzāla tēva Ēnohs uzticīgi staigāja ar Dievu 300 gadus, un viņam bija citi dēli un meitas. Kopumā Ēnohs nodzīvoja 365 gadus. Ēnohs uzticīgi staigāja ar Dievu; tad viņa vairs nebija, jo Dievs viņu atņēma.Vēstulē Ebrejiem 11:5 ir sniegta nedaudz sīkāka informācija: Ticības dēļ Ēnohs tika paņemts no šīs dzīves, lai viņš nepiedzīvotu nāvi: “Viņu nevarēja atrast, jo Dievs viņu bija paņēmis.” Jo, pirms viņš tika aizvests, viņš bija slavēts kā tāds, kas Dievam patika. Šī atņemšana ir tas, ar ko Ēnohs ir visvairāk slavens. Bībelē ir teikts, ka tikai divus cilvēkus Dievs ir izraudzījis, lai izvairītos no nāves, Ēnohu un Eliju. Šķiet, ka Ēnoham šī privilēģija tika dota tāpēc, ka viņš bija vīrs, kurš staigāja uzticīgi ar Dievu (1. Mozus 5:24) un patika Dievam (Ebrejiem 11:5). Kādam nolūkam Ēnohs tika aizvests? Bībelē nav konkrēti teikts. Visizplatītākais pieņēmums ir tāds, ka viņš varētu kalpot kā viens no diviem lieciniekiem līdzās Elijam beigu laikos.Ir arī trīs pseidepigrāfiskas grāmatas, kurās izmantots Ēnoha vārds, un vispazīstamākais ir 1 Ēnohs, ko bieži dēvē par Ēnoha grāmatu. Nevienu no pseidepigrāfiskajām Ēnoha grāmatām patiesībā nav sarakstījis Bībeles Ēnohs. Tomēr, tā kā Bībeles Jūdas grāmatā ir citēts no 1. Ēnoha un citāts tiek attiecināts uz Bībeles Ēnohu (Jūdas 14), vismaz šim nelielajam pravietojumam ir jābūt patiesi attiecināmam uz Bībeles Ēnohu.

Ēnohs pievērš lielu uzmanību viņam apkārt esošā noslēpuma dēļ. Pārāk daudz tiek runāts par to, kā un kāpēc Dievs atņēma Ēnohu. Tā vietā, lai izdomātu, mums jācenšas sekot Ēnoha piemēram, būdami vīrieši un sievietes, kas uzticīgi staigā ar Dievu un cenšas iepriecināt Viņu ar savu dzīvi.Top