Kur bija Dievs 11. septembrī?

Atbilde2001. gada 11. septembrī Dievs bija tieši tur, kur Viņš vienmēr ir – Debesīs, pilnībā kontrolējot visu, kas notiek Visumā. Kāpēc tad labais un mīlošs Dievs pieļautu, ka notiek šāda traģēdija? Uz šo jautājumu ir grūtāk atbildēt. Pirmkārt, mums jāatceras, jo kā debesis ir augstākas par zemi, tā Mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem un Manas domas par jūsu domām (Jesaja 55:9). Ierobežotiem cilvēkiem nav iespējams saprast bezgalīgā Dieva ceļus (Romiešiem 11:33-35). Otrkārt, mums ir jāsaprot, ka Dievs nav atbildīgs par ļauno cilvēku ļaunajām darbībām. Bībele mums saka, ka cilvēce ir izmisīgi ļauna un grēcīga (Romiešiem 3:10-18, 23). Dievs ļauj cilvēkiem grēkot Viņa paša iemeslu dēļ un īstenot savus mērķus. Dažreiz mēs domājam, ka saprotam, kāpēc Dievs kaut ko dara, lai vēlāk uzzinātu, ka tas bija citam nolūkam, nekā mēs sākotnēji domājām.

Dievs uz lietām raugās no mūžīgās perspektīvas. Mēs skatāmies uz lietām no zemes perspektīvas. Kāpēc Dievs lika cilvēku uz zemes, zinot, ka Ādams un Ieva grēkos un tāpēc nesīs ļaunumu, nāvi un ciešanas visai cilvēcei? Kāpēc Viņš mūs visus neradīja un neatstāja debesīs, kur mēs būtu perfekti un bez ciešanām? Jāatceras, ka visas radības un visas radības mērķis ir pagodināt Dievu. Dievs tiek pagodināts, kad tiek parādīta Viņa daba un īpašības. Ja nebūtu grēka, Dievam nebūtu iespējas parādīt savu taisnību un dusmas, kad Viņš soda par grēku. Viņam arī nebūtu iespējas parādīt savu žēlastību, žēlastību un mīlestību nepelnītām radībām. Vislielākā Dieva žēlastības izpausme bija pie krusta, kur Jēzus nomira par mūsu grēkiem. Šeit tika parādīta nesavtība un paklausība Viņa Dēlā, kurš nezināja grēku, bet tika grēkots mūsu dēļ, lai mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību (2. Korintiešiem 5:21). Tas viss bija Viņa godības slavināšanai (Efeziešiem 1:14).Domājot par 11. septembri, mēs mēdzam aizmirst tūkstošiem brīnumu, kas notika šajā dienā. Simtiem cilvēku īstā laikā varēja aizbēgt no ēkām. Neliela saujiņa ugunsdzēsēju un viens civiliedzīvotājs izdzīvoja nelielā telpā kāpņu telpā, kad viens no torņiem ap viņiem sabruka. Tas, ka 93. reisa pasažieri sakāva teroristus, bija brīnums pats par sevi. Jā, 11. septembris bija šausmīga diena. Grēks pacēla savu neglīto galvu un izraisīja lielus postījumus. Tomēr Dievs joprojām kontrolē. Par viņa suverenitāti nekad nedrīkst apšaubīt. Vai Dievs varēja novērst to, kas notika 11. septembrī? Protams, Viņš varēja, bet Viņš izvēlējās ļaut notikumiem izvērsties tieši tā, kā tas notika. Viņš neļāva šai dienai būt tik sliktai, cik tā varēja būt. Cik daudzu dzīves kopš 11. septembra ir mainītas uz labo pusi? Cik cilvēku ir ticējuši Kristum pestīšanai notikušā rezultātā? Romiešiem 8:28 vārdiem vienmēr vajadzētu būt mūsu prātā, kad mēs domājam par 9-11, un mēs zinām, ka viss nāk par labu tiem, kas mīl Dievu un ir aicināti saskaņā ar Viņa nodomu.Top