Kas ir Kristus tiesas krēsls?

AtbildeRomiešiem 14:10–12 teikts: Jo mēs visi stāvēsim Dieva soģa krēsla priekšā. . . . Tātad katrs no mums dos atskaiti par sevi Dievam (ESV). Otrajā vēstulē korintiešiem 5:10 ir teikts: Mums visiem ir jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katrs no mums saņemtu to, kas mums pienākas, būdams miesā, vai tas ir labs vai slikts. Saistībā ar to ir skaidrs, ka abas vietas attiecas uz kristiešiem, nevis neticīgajiem. Tāpēc Kristus soģa krēsls nozīmē, ka ticīgie sniedz Kristum atskaiti par savu dzīvi.

Kristus soģa krēsls nenosaka pestīšanu; to noteica Kristus upuris mūsu labā (1. Jāņa 2:2) un mūsu ticība Viņam (Jāņa 3:16). Visi mūsu grēki ir piedoti, un mēs par tiem nekad netiksim notiesāti (Romiešiem 8:1). Mums nevajadzētu skatīties uz Kristus soģa krēslu kā uz Dievu, kas tiesā mūsu grēkus, bet gan kā uz Dievu, kas atalgo mūs par mūsu dzīvi. Jā, kā teikts Bībelē, mums būs jāsniedz atskaite par sevi. Daļa no tā noteikti ir atbilde par mūsu izdarītajiem grēkiem. Tomēr tas nebūs galvenais Kristus soģa krēsla mērķis.Kristus soģa krēslā ticīgie tiek atalgoti atkarībā no tā, cik uzticīgi viņi kalpoja Kristum (1. Korintiešiem 9:4-27; 2. Timotejam 2:5). Dažas no lietām, par kurām mūs varētu spriest, ir tas, cik labi mēs paklausījām lielajam uzdevumam (Mateja 28:18-20), cik mēs uzvarējām pār grēku (Romiešiem 6:1-4) un cik labi mēs valdījām savu mēli (Jēkabs). 3:1-9). Bībele runā par to, ka ticīgie saņem kroņus par dažādām lietām, pamatojoties uz to, cik uzticīgi viņi kalpoja Kristum (1. Korintiešiem 9:4-27; 2. Timotejam 2:5). Dažādie kroņi ir aprakstīti 2. Timotejam 2:5, 2. Timotejam 4:8, Jēkaba ​​1:12, 1. Pētera 5:4 un Atklāsmes 2:10. Jēkaba ​​1:12 ir labs kopsavilkums tam, kā mums vajadzētu domāt par Kristus soģa krēslu: Svētīgs ir tas cilvēks, kurš neatlaidīgi ir pārbaudījumos, jo, izturējis pārbaudījumus, viņš saņems dzīvības kroni, ko Dievs tiem ir apsolījis. kas viņu mīl.Top