Kas ir kristoloģija?

AtbildeVārds 'kristoloģija' cēlies no diviem grieķu vārdiem, kas nozīmē 'Kristus/Mesija' un 'vārds', kas kopā nozīmē 'Kristus izpēte'. Kristoloģija ir pētījums par Jēzus Kristus Personību un darbu. Kristoloģija sniedz atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem:

Kas ir Jēzus Kristus? Gandrīz katra lielākā reliģija māca, ka Jēzus bija pravietis, labs skolotājs vai dievbijīgs cilvēks. Problēma ir tā, ka Bībele mums saka, ka Jēzus bija bezgalīgi vairāk nekā pravietis, labs skolotājs vai dievbijīgs cilvēks.Vai Jēzus ir Dievs? Vai Jēzus kādreiz apgalvoja, ka ir Dievs? Lai gan Jēzus nekad nav izteicis vārdus Es esmu Dievs, Viņš izteica daudzus citus apgalvojumus, kurus nevar pareizi interpretēt kā citu.Kas ir hipostatiskā savienība? Kā Jēzus var būt vienlaikus gan Dievs, gan cilvēks? Bībele māca, ka Jēzus ir gan pilnībā cilvēcisks, gan dievišķs, ka neviena no tām nav sajaukšanās vai atšķaidīšanas un ka Viņš ir viena vienota Persona uz visiem laikiem.

Kāpēc dzemdības no jaunavas ir tik svarīgas? Piedzimšana no jaunavas ir būtiska Bībeles doktrīna, jo tā izskaidro grēka dabas pārnešanas apiešanu un ļāva mūžīgajam Dievam kļūt par perfektu cilvēku.


Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Dieva Dēls? Jēzus nav Dieva Dēls tādā nozīmē, kā mēs domājam par tēva/dēla attiecībām. Dievs neapprecējās un viņam nebija dēla. Jēzus ir Dieva Dēls tādā nozīmē, ka Viņš ir Dievs, kas izpaužas cilvēka formā (Jāņa 1:1,14).

Bībeles izpratne par Jēzu Kristu ir ļoti svarīga mūsu pestīšanai. Daudzi kulti un pasaules reliģijas apgalvo, ka tic Jēzum Kristum. Problēma ir tā, ka viņi netic Jēzum Kristum, kas aprakstīts Bībelē. Tāpēc kristoloģija ir tik svarīga. Tas palīdz mums saprast Kristus dievības nozīmi. Tas parāda, kāpēc Jēzus ir mūsu grēku izpirkšanas upuris. Kristoloģija mums māca, ka Jēzum bija jābūt cilvēkam, lai Viņš varētu mirt, un tam bija jābūt Dievam, lai Viņa nāve samaksātu par mūsu grēkiem. Tā, iespējams, ir vissvarīgākā teoloģijas joma. Bez pareizas izpratnes par to, kas ir Jēzus Kristus un ko Viņš ir paveicis, arī visas pārējās teoloģijas jomas būs kļūdainas.

Padziļinātai kristoloģijas izpētei ir neticami personiska ietekme uz ticīgā cilvēka ikdienas dzīvi. Iedziļinoties Jēzus sirdī, mēs sākam aptvert apbrīnojamo jēdzienu, ka Viņš, būdams pilnībā Cilvēks un pilnībā Dievs, mīl katru no mums ar nebeidzamu mīlestību, kuras apmēru mums ir grūti iedomāties. Dažādie Kristus nosaukumi un vārdi Svētajos Rakstos sniedz ieskatu par to, kas Viņš ir un kā Viņš attiecas uz mums. Viņš ir mūsu labais gans, kurš vada, aizsargā un rūpējas par mums kā savējos (Jāņa 10:11,14); Viņš ir pasaules gaisma, kas apgaismo mūsu ceļu cauri dažkārt tumšajai un neskaidrajai pasaulei (Jāņa 8:12); Viņš ir Miera Valdnieks (Jesajas 9:6), kas ienes mieru mūsu nemierīgajā dzīvē; un Viņš ir mūsu Klints (1. Korintiešiem 10:4), nekustīgs un drošs pamats, uz kuru mēs varam uzticēties, lai mēs būtu droši un droši Viņā.

Top