Kāda ir Jēkaba ​​trīspadsmit bērnu dzimšanas secība?

AtbildeJēkabam bija trīspadsmit bērni, divpadsmit dēli un viena meita no četrām dažādām sievietēm. Šie bērni ir nozīmīgi Bībeles vēsturē, jo Jēkaba ​​divpadsmit dēli kļuva par divpadsmit cilšu vadītājiem. Stāstījums par Jēkaba ​​bērnu dzimšanu ir atrodams 1. Mozus grāmatas 29.–30., 35. nodaļā.

1) Rūbens bija Jēkaba ​​pirmdzimtais. Viņš bija Jēkaba ​​pirmās sievas Leas dēls.2) Nākamais bija Simeons, un viņš arī bija Leas dēls.3) Levijs bija trešais no Jēkaba ​​un Leas bērniem.

4) Jūda bija nākamā. Pēc Jūdas dzemdībām Lea kādu laiku pārtrauca dzemdēt bērnus.5) Danu Jēkabam piedzima Bilha, viņa sievas Rāheles kalpone. Tolaik bija ierasta prakse, ka neauglīga sieva atdeva savu kalpu vīram, lai tas viņas vārdā dzemdētu bērnus.

6) Naftali bija nākamais bērns, arī caur Bilhu.

7) Gads bija septītais. Viņš bija Jēkaba ​​un Zilpas, Leas kalpones, bērns.

8) Ašers bija nākamais. Viņš bija Zilphas otrais dēls.

9) Isahars bija vēl viens Leas dēls.

10) Zebulons bija nākamais bērns, Leas sestais.

11) Dīna bija Jēkaba ​​vienīgā meita, un viņas māte bija Lea.

12) Jāzeps bija Jēkaba ​​divpadsmitais bērns un Rāheles pirmais bērns, jo Dievs atvēra viņas klēpi un ļāva viņai palikt stāvoklī.

13) Benjamins bija Jēkaba ​​pēdējais bērns. Viņa māte Reičela, kura nomira darba laikā, nosauca viņu par Ben-Oni, kas nozīmē manas bēdas dēls, bet Jēkabs viņu pārdēvēja par Benjamīnu, kas nozīmē manas labās rokas dēls.

Tātad pirmie četri Jēkaba ​​bērni piederēja Leai, un viņa vēlāk dzemdēja viņam vēl divus dēlus un meitu — kopā septiņus bērnus. Pēdējie divi Jēkaba ​​bērni piederēja Reičelai. Pa vidu bija divi Bilhas (Rāheles kalpones) dēli un divi Zilpas (Leas kalpones) dēli.

Dieva plāns šai ģimenei ietvēra diženumu, lai gan tas notika caur lielām grūtībām. Jēkaba ​​bērni tika svētīti saskaņā ar derību, ko Dievs bija noslēdzis ar Ābrahāmu. Viņiem pieder adopcija par dēlu; viņiem pieder dievišķā godība, derības, bauslības saņemšana, tempļa pielūgsme un apsolījumi. . . . No tiem ir izsekots Mesijas, kas ir Dievs pāri visam, cilvēciskie senči, mūžīgi slavēts! Āmen (Romiešiem 9:4-5).

Top