Kas ir angeloloģija?

AtbildeAngeloloģija ir eņģeļu izpēte. Mūsdienās ir daudz nebībelisku uzskatu par eņģeļiem. Daži uzskata, ka eņģeļi ir cilvēki, kas ir miruši. Citi uzskata, ka eņģeļi ir bezpersoniski spēka avoti. Vēl citi pilnībā noliedz eņģeļu esamību. Bībeles izpratne par eņģeloloģiju izlabos šos nepareizos uzskatus. Angeloloģija mums stāsta, ko Bībele saka par eņģeļiem. Tas ir pētījums par to, kā eņģeļi ir saistīti ar cilvēci un kalpo Dieva mērķiem. Šeit ir daži svarīgi jautājumi angeloloģijā:

Ko Bībele saka par eņģeļiem? Eņģeļi ir pilnīgi atšķirīga būtība no cilvēkiem. Cilvēki pēc nāves nekļūst par eņģeļiem. Eņģeļi nekad nekļūs un nekad nav bijuši par cilvēkiem. Dievs radīja eņģeļus, tāpat kā Viņš radīja cilvēci.Vai eņģeļi ir vīrieši vai sievietes? Bībele ne vienmēr atbalsta to, ka eņģeļu dzimums ir vīrietis vai sieviete. Ikreiz, kad Rakstos eņģelim ir piešķirts dzimums, tas ir vīrietis (1. Mozus 19:10,12; Atklāsmes 7:2; 8:3; 10:7), un vienīgie vārdi, kas piešķirti eņģeļiem, ir Mihaēls un Gabriels, kurus parasti uzskata par vīrišķīgiem. vārdus.Vai mums ir sargeņģeļi? Nav šaubu, ka labie eņģeļi palīdz aizsargāt ticīgos, atklāt informāciju, vadīt cilvēkus un kopumā kalpot Dieva bērniem. Grūts jautājums ir par to, vai katram cilvēkam vai katram ticīgajam ir iedalīts eņģelis.

Kas / Kas ir Tā Kunga eņģelis? Precīza Kunga eņģeļa identitāte Bībelē nav norādīta. Tomēr viņa identitātei ir daudz svarīgu “pazīmju”.Kas ir ķerubi? Vai ķerubi ir eņģeļi? Ķerubi/ķerubi ir eņģeļu būtnes, kas iesaistītas Dieva pielūgšanā un slavēšanā. Papildus Dieva slavas dziedāšanai tie kalpo arī kā redzams atgādinājums par Dieva varenību un godību un Viņa pastāvīgo klātbūtni ar saviem ļaudīm.

Kas ir serafi? Vai serafes ir eņģeļi? Jesajas 6. nodaļa ir vienīgā vieta Bībelē, kurā īpaši pieminēti serafi. Serafi ('ugunīgie, degošie') ir eņģeļu būtnes, kas saistītas ar pravieša Jesajas redzējumu par Dievu templī.

Angeloloģija sniedz mums Dieva skatījumu uz eņģeļiem. Eņģeļi ir personiskas būtnes, kas pielūdz un paklausa Dievam. Dievs dažreiz sūta eņģeļus, lai tie “jauktos” cilvēces dzīvē. Angeloloģija palīdz mums atpazīt karadarbību starp Dieva eņģeļiem un Sātanu un viņa dēmoniem. Pareiza izpratne par angeloloģiju ir ļoti svarīga. Kad mēs saprotam, ka eņģeļi ir radītas būtnes, tāpat kā mēs, mēs saprotam, ka eņģeļu pielūgšana vai lūgšana atņem Dievam to godību, kas pieder tikai Viņam. Tas bija Dievs, nevis eņģeļi, kas sūtīja Savu Dēlu mirt par mums, kurš mūs mīl un rūpējas par mums un kurš vienīgais ir mūsu pielūgšanas vērts.

Galvenais pants par eņģeloloģiju ir Ebrejiem 1:14: 'Vai visi eņģeļi, kas kalpo, nav sūtīti kalpot tiem, kas iemantos pestīšanu?'

Top