Kas ir Ahaba gars?

AtbildeAhaba gars jeb Ahaba gars ir īpašs dēmoniskās klātbūtnes veids, ko ierosina tie, kuri domā, ka dēmoni ir galvenais visu grēku un cīņas cēlonis. Ticība īpaši nosauktiem dizaineru dēmoniem ir īpaši izplatīta dažās harizmātiskās ticības versijās un starp tiem, kas veicina tā sauktās atbrīvošanas kalpošanas.

Ķēniņš Ahabs bija Izebeles vīrs, un viņu stāsts ir aprakstīts Vecajā Derībā. Ahabs bija viens no izvirtīgākajiem Izraēla ķēniņiem, kas ļāva savai sievai visā zemē iedibināt Bāla un Ašera pielūgsmi. Tie, kas tic Ahaba garam, izmanto īstā Ahaba personības iezīmes, lai iztēlotos dēmonus, kas mūsdienu cilvēkos iedvesmo līdzīgas rakstura nepilnības. Pēc dažu domām, Ahaba gars ir saistīts ar bailēm, gļēvulību, apātiju pret ļaunumu un gribas vājumu. Citi šo dēmonisko klātbūtni saista ar vardarbību bērnībā, izolētības sajūtu vai pārliecības trūkumu par savu glābšanu. Vēl citi vaino Ahaba garu vīriešiem, kuri atsakās no vadības savās ģimenēs, ļaujot savām sievām pārņemt kontroli.Ir skaidrs, ka dažu cilvēku dēmonoloģijā Ahaba gars ir saistīts ar dažādām problēmām. Dažas no šīm problēmām dublē vai pārklājas ar citiem gariem, kuriem ir piešķirti vārdi, piemēram, Jezebele, Absaloms, Kundalini vai Delila. Galvenā Ahaba gara idejas problēma ir tā, ka Bībele to nekad nemāca. Šādiem nosauktajiem dēmoniem ir vairāk sakara ar kristianizētu mitoloģiju, kurā ir ietvertas smalkas atsauces uz Bībeli, nevis ar garīgā kara patiesību. Ja kaut kam ir mazs sakars ar patiesību, tas ir pakļauts mežonīgi izkliedētiem viedokļiem.Bībele neatbalsta sarežģītu mitoloģiju par gariem vai dēmoniem, kas saistīti ar dažādiem grēkiem. Ne Ahaba gars, ne citi vārdi, kas saistīti ar dēmonisko atbrīvošanu, nav balstīti uz saprātīgu Bībeles argumentāciju. Paklausība Dievam, lūgšana un māceklība ir vienīgie piemērotie veidi, kā tikt galā ar garīgām problēmām.

Top