Ko Bībele saka par kristiešu desmito tiesu?

AtbildeDaudzi kristieši cīnās ar desmitās tiesas jautājumu. Dažās draudzēs ziedošana ir pārāk uzsvērta. Tajā pašā laikā daudzi kristieši atsakās pakļauties Bībeles pamācībām par ziedošanu Tam Kungam. Desmitā tiesa/dāvināšana ir paredzēta kā prieks un svētība. Diemžēl mūsdienu baznīcā dažkārt tā nav.
Desmitā tiesa ir Vecās Derības jēdziens. Desmitā tiesa bija likuma prasība, saskaņā ar kuru izraēliešiem bija jāatdod teltī/templī 10 procenti no ražas, ko viņi audzē, un mājlopiem (3. Mozus 27:30; 4. Mozus 18:26; 5. Mozus 14:24; 2. Laiku grāmata 31:5). Faktiski Vecās Derības bauslība prasīja vairākas desmitās tiesas — viena levītiem, viena par tempļa izmantošanu un svētkiem un viena zemes nabadzīgajiem, kas būtu palielinājusi kopējo summu līdz aptuveni 23,3 procentiem. Daži Vecās Derības desmito tiesu saprot kā nodokļu uzlikšanas metodi, lai nodrošinātu priesteru un levītu vajadzības upurēšanas sistēmā.

Pēc tam, kad Jēzus Kristus nāve izpildīja likumu, Jaunā Derība nekur nepasaka un pat neiesaka kristiešiem pakļauties likumīgai desmitās tiesas sistēmai. Jaunajā Derībā nekur nav norādīta procentuālā daļa no ienākumiem, kas cilvēkam jāatliek, bet tikai teikts, ka dāvanām ir jāatbilst ienākumiem (1. Korintiešiem 16:2). Daži kristiešu baznīcā ir ņēmuši 10 procentu skaitli no Vecās Derības desmitās tiesas un izmantojuši to kā ieteicamo minimumu kristiešiem savā ziedošanā.Jaunā Derība runā par došanas nozīmi un priekšrocībām. Mums ir jādod, cik spējam. Dažreiz tas nozīmē dot vairāk nekā 10 procentus; dažreiz tas var nozīmēt dot mazāk. Viss ir atkarīgs no kristieša spējām un Kristus miesas vajadzībām. Katram kristietim ir rūpīgi jālūdz un jāmeklē Dieva gudrība jautājumā par līdzdalību desmitās tiesas maksāšanā un/vai to, cik daudz dot (Jēkaba ​​1:5). Pirmām kārtām visa desmitā tiesa un ziedojumi ir jādod ar tīriem motīviem un ar attieksmi pret Dievu un kalpošanu Kristus miesai. Katram cilvēkam ir jādod tas, ko viņš savā sirdī nolēmis dot, nevis negribot vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl dzīvespriecīgu devēju (2. Korintiešiem 9:7).Top