Ko Bībele saka par dzīvnieku tiesībām?

AtbildeDieva Vārds nepiemin izturēšanos pret dzīvniekiem lielā mērā. Tomēr no radīšanas stāsta mēs iegūstam gan to, kas Bībelē teikts par dzīvniekiem, gan to, kā mums pret tiem jāizturas. 1. Mozus grāmatā mēs atrodam visu lietu radīšanu. Šeit mēs redzam, kā Dievs nodibina attiecības starp cilvēku un dzīvnieku. 28. pantā Dievs dod cilvēkam varu pār visu, kas radīts uz zemes. Cilvēkam ir jārūpējas un jāizmanto zeme. Cilvēkam ir jābūt autoritātei pār visu radīto. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāuzņemas kontrole un aizsardzība pār visu, ko Dievs ir radījis. Šajā lomā mums jābūt uzmanīgiem.

Tomēr ir svarīgi ievērot, ko Dievs dara pēc cilvēka grēka. 1. Mozus grāmatā ir sniegta informācija par pirmo cilvēka izdarīto grēku. 21. pantā Dievs sagatavo cilvēcei no ādas segu, un pirmo reizi dzīvnieks nomirst. Šīs sekas plūst cauri Dieva Vārdam; cilvēka grēka dēļ pasaulē ir ienākusi nāve. Tomēr mūsu diskusijai par dzīvniekiem ir svarīgi saprast, ka dzīvnieki vīriešiem ir jāizmanto mūsu vajadzībām.1. Mozus grāmatas 9. nodaļā ir notikušas izmaiņas cilvēka attiecībās ar dzīvniekiem. Līdz šim dzīvnieki netika izmantoti kā barība. Tomēr tagad Dievs cilvēces uzturā iekļauj noteiktus dzīvniekus. Dievs arī ieliek dzīvniekos bailes no cilvēkiem. Atkal dzīvnieki tiek izmantoti, lai apmierinātu vīriešu vajadzības. Tomēr Dievs atkārto Savu pavēli otrajā pantā, lai uzraudzītu šos dzīvniekus.Nežēlīgi izturēties pret dzīvniekiem nevajadzētu, ja cilvēki patiesi saprot pavēli būt par zemes aprūpētājiem. Mums ir jākontrolē dzīvnieku skaits, lai slimības un slimības tos nenogalinātu; mums ir jāizmanto dzīvnieki savām vajadzībām; mums ir jākontrolē dzīvnieki tā, lai tie nekaitētu cilvēkiem; un visbeidzot mums vajadzētu pasargāt viņus no pārmērīgas nogalināšanas un ļaunprātīgas izmantošanas. Problēma slēpjas apstāklī, ka daudzi nesaprot šo līdzsvaru un mēdz pārmērīgi vai nepietiekami aizsargāt dzīvniekus. Dzīvnieki ir radīti, lai mēs varētu baudīt, tāpēc ir pareizi aizsargāt atlikumu, lai citi varētu izbaudīt. Salamana pamācībās 12:10 ir teikts: 'Taisns rūpējas par sava dzīvnieka vajadzībām, bet ļauno labvēlīgākie darbi ir nežēlīgi.'

Top