Ko Bībele saka par adopciju?

AtbildeBērnu atdošana adopcijai var būt mīloša alternatīva vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ var nebūt spējīgi parūpēties par saviem bērniem. Tā var būt arī atbilde uz lūgšanu daudziem pāriem, kuriem nav izdevies radīt savus bērnus. Dažiem adopcija ir aicinājums vairot savu kā vecāku ietekmi, paplašinot ģimeni ar bērniem, kas bioloģiski nepieder viņiem. Visā Svētajos Rakstos par adopciju tiek runāts labvēlīgi.

Exodus grāmata stāsta par ebreju sievieti, vārdā Johebeda, kura dzemdēja dēlu laikā, kad faraons bija pavēlējis visus ebreju vīriešu kārtas zīdaiņus sodīt (2. Mozus 1:15-22). Johebeds paņēma grozu, izveidoja to hidroizolāciju un ievietoja bērnu upē, grozā starp niedrēm. Viena no faraona meitām pamanīja grozu un paņēma bērnu. Galu galā viņa pieņēma viņu karaliskajā ģimenē un deva viņam vārdu Mozus. Viņš kļuva par uzticamu un svētītu Dieva kalpu (2. Mozus 2:1-10).Esteres grāmatā skaista meitene vārdā Estere, kuru pēc vecāku nāves adoptēja viņas māsīca, kļuva par karalieni, un Dievs viņu izmantoja, lai atbrīvotu ebreju tautu. Jaunajā Derībā Jēzus Kristus tika ieņemts caur Svēto Garu, nevis no cilvēka sēklām (Mateja 1:18). Viņu adoptēja un audzināja Viņa mātes vīrs Jāzeps, kurš paņēma Jēzu par savu bērnu.Kad mēs atdodam savas sirdis Kristum, ticot un paļaujoties tikai uz Viņu, lai gūtu pestīšanu, Dievs saka, ka mēs kļūstam par daļu no Viņa ģimenes — nevis caur cilvēka dabisko ieņemšanas procesu, bet gan caur adopciju. Jo jūs nesaņēmāt garu, kas jūs atkal liek par vergu bailēm, bet jūs saņēmāt dēla Garu [adopcija]. Un caur viņu mēs saucam: ‘Aba, Tēvs’ (Romiešiem 8:15). Tāpat cilvēka ievešana ģimenē adopcijas ceļā notiek pēc izvēles un mīlestības dēļ. Viņa nemainīgais plāns vienmēr ir bijis pieņemt mūs savā ģimenē, vedot mūs pie Sevis caur Jēzu Kristu. Un tas Viņam sagādāja lielu prieku (Efeziešiem 1:5). Tāpat kā Dievs savā garīgajā ģimenē pieņem tos, kas pieņem Kristu kā Glābēju, mums visiem ar lūgšanu jāapsver bērnu pieņemšana savās fiziskajās ģimenēs.

Skaidri, ka adopcija — gan fiziskajā, gan garīgajā — Svētajos Rakstos ir parādīta labvēlīgā gaismā. Gan tie, kas adoptē, gan tie, kas tiek adoptēti, saņem milzīgu svētību, šo privilēģiju, ko apliecina mūsu adopcija Dieva ģimenē.Top