Kategorija: Pestīšana

Kāpēc Kristus pieņemšana ir pieminēta evaņģelizēšanā, ja tas nav minēts Bībelē?

Kāpēc Kristus pieņemšana ir pieminēta evaņģelizēšanā, ja tas nav minēts Bībelē? Vai cilvēku aicināšana pieņemt Kristu kā Glābēju ir Bībele?

Lasīt Vairāk

Kur Bībelē var atrast atbildības vecumu?

Kur Bībelē var atrast atbildības vecumu? Kāds ir rīcības brīvības vecums? Vai atbildības laikmets ir Bībeles jēdziens?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Dievs Vecajā Derībā prasīja dzīvnieku upurēšanu?

Kāpēc Dievs Vecajā Derībā prasīja dzīvnieku upurēšanu? Kā dzīvnieku upuri paredzēja Kristus nāvi?

Lasīt Vairāk

Ja mūsu glābšana ir mūžīgi droša, kāpēc Bībele tik stingri brīdina no atkrišanas?

Ja mūsu glābšana ir mūžīgi droša, kāpēc Bībele tik stingri brīdina no atkrišanas? Vai īsts kristietis var atkrist no ticības?

Lasīt Vairāk

Vai ir Bībeliski lūgt Jēzu savā sirdī?

Vai ir Bībeliski lūgt Jēzu savā sirdī? No kurienes nāk ideja lūgt Jēzu ienākt tavā sirdī?

Lasīt Vairāk

Kā es varu būt pārliecināts par savu pestīšanu?

Kā es varu būt pārliecināts par savu pestīšanu? Kā es varu būt pilnīgi pārliecināts, ka esmu izglābts?

Lasīt Vairāk

Vai atkāpies kristietis joprojām ir izglābts?

Vai atkāpies/atkritis kristietis joprojām ir izglābts? Cik tālu īsts kristietis var atkāpties?

Lasīt Vairāk

Kāda ir slikto ziņu/labo ziņu pieeja evaņģēlija dalīšanai?

Kāda ir slikto ziņu/labo ziņu pieeja evaņģēlija dalīšanai? Kāds ir evaņģēlija slikto ziņu aspekts? Kāds ir evaņģēlija labo ziņu aspekts?

Lasīt Vairāk

Vai kristība ir nepieciešama glābšanai?

Vai kristība ir nepieciešama glābšanai? Vai man ir jābūt kristītam, lai es tiktu izglābts? Kāpēc daudzi uzskata, ka glābšanai ir nepieciešamas kristības?

Lasīt Vairāk

Kā cilvēki tika izglābti, pirms Jēzus nomira par mūsu grēkiem?

Kā cilvēki tika izglābti, pirms Jēzus nomira par mūsu grēkiem? Vai cilvēki nokļuva debesīs pirms Jēzus? Kas notika ar cilvēkiem, pirms Jēzus nomira par mūsu grēkiem?

Lasīt Vairāk

Vai cilvēks var kaut kādā ziņā noticēt, bet netikt glābts?

Vai cilvēks var kaut kādā ziņā noticēt, bet netikt glābts? Kāda ir atšķirība starp ticību un ticību pestīšanai?

Lasīt Vairāk

Kāpēc upurēšanas sistēma prasīja asins upuri?

Kāpēc upurēšanas sistēma prasīja asins upuri? Kāda ir asiņu nozīme grēku izpirkšanā?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka Dievs izdzēsīs mūsu pārkāpumus?

Ko tas nozīmē, ka Dievs izdzēsīs mūsu pārkāpumus? Kā Dievs var vienkārši izdzēst mūsu pārkāpumus?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē būt no jauna dzimušam kristietim?

Ko nozīmē būt no jauna dzimušam kristietim? Kā es varu kļūt par no jauna dzimušu kristieti?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē piedzimt no Gara?

Ko nozīmē piedzimt no Gara? Vai piedzimt no Gara ir tas pats, kas piedzimt no jauna?

Lasīt Vairāk

Kas ir lēta žēlastība?

Kas ir lēta žēlastība? Kurš bija frāzes lēta žēlastība aizsācējs? Pret ko iebilst lētās labvēlības koncepcija?

Lasīt Vairāk

Vai bērns, kurš ieņemts ārlaulībā, var tikt izglābts?

Vai bērns, kurš ieņemts ārlaulībā, var tikt izglābts? Vai Dievs izglābs cilvēku, kurš ir nelietis?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē, ka kristiešus pieņem Dievs?

Ko tas nozīmē, ka kristiešus pieņem Dievs? Kāds ir adopcijas teoloģiskais jēdziens saistībā ar pestīšanu?

Lasīt Vairāk

Kāda ir kristīgā pestīšanas mācība?

Kas ir pestīšana? Kāda ir kristīgā pestīšanas mācība? No kā mēs esam glābti, un kam mēs tiekam glābti?

Lasīt Vairāk

Vai kristietis var zaudēt pestīšanu?

Vai kristietis var zaudēt pestīšanu? Vai ir kāds veids, kā pestīšanu var pazaudēt? Vai tad, kad esmu izglābts, šī pestīšana ir nodrošināta un nodrošināta?

Lasīt Vairāk
Top