Kategorija: Lūgšana

Ko Bībele saka par bezlūgšanu?

Ko Bībele saka par bezlūgšanu? Vai bezlūgšana ir grēks? Kā es varu pārvarēt intereses trūkumu lūgšanā?

Lasīt Vairāk

Kāda ir Jabeza lūgšana?

Kāda ir Jabeza lūgšana? Kas bija Jabezs? Vai Jabeza lūgšana ir labs piemērs tam, kā mums vajadzētu lūgt šodien?

Lasīt Vairāk

Kas ir lūgšanas lūgšana?

Kas ir lūgšanas lūgšana? Ko īsti lūgšana nozīmē lūgšanā?

Lasīt Vairāk

Kādas lūgšanas mums vajadzētu lūgt par neticīgajiem?

Kādas lūgšanas mums vajadzētu lūgt par neticīgajiem? Kā man vajadzētu lūgt par saviem neglābtajiem/neticīgajiem draugiem un ģimenes locekļiem?

Lasīt Vairāk

Kas ir lūgšanu šalle?

Kas ir lūgšanu šalle? Kāda ir ebreju lūgšanu šalles izcelsme? Vai kristiešiem jāievēro ebreju reliģiskās paražas?

Lasīt Vairāk

Ko mēs varam mācīties no lūgšanām, ko lūdza Jēzus?

Ko mēs varam mācīties no lūgšanām, ko lūdza Jēzus? Kādā veidā veids, kādā Jēzus lūdza, ir piemērs, kam mums sekot?

Lasīt Vairāk

Kas ir lūgšanu nomods?

Kas ir lūgšanu nomods? Vai Bībelē ir lūgšanu modrības? Vai lūgšanu nomods ir efektīvs lūgšanas veids?

Lasīt Vairāk

Kā es varu kļūt par lūgšanu karotāju?

Kā es varu kļūt par lūgšanu karotāju? Vai Dievs aicina dažus cilvēkus būt par lūgšanām?

Lasīt Vairāk

Kas ir lūgšanu staigāšana?

Kas ir lūgšanu staigāšana? Vai ir Bībeliski iet lūgšanu pastaigā? Vai vietai, kur jūs lūdzat, ir kāda ietekme uz to, vai uz lūgšanu tiek atbildēts?

Lasīt Vairāk

Ko lai mēs lūdzam, Tēvu, Dēlu vai Svēto Garu?

Ko lai mēs lūdzam, Tēvu, Dēlu vai Svēto Garu? Kam mēs lūdzam? Vai ir svarīgi, kam mēs adresējam savas lūgšanas?

Lasīt Vairāk

Kā un kāpēc mums vajadzētu lūgt par saviem vadītājiem?

Kā un kāpēc mums vajadzētu lūgt par saviem vadītājiem? Kāpēc mums ir svarīgi lūgt par saviem vadītājiem?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par lūgšanu par mirušajiem?

Ko Bībele saka par lūgšanu par mirušajiem? Vai ir kāds iespējams Bībeles iemesls lūgt par mirušajiem?

Lasīt Vairāk

Kāpēc ir svarīgi lūgt par citiem?

Kāpēc ir svarīgi lūgt par citiem? Vai Bībele mums māca lūgt par citiem?

Lasīt Vairāk

Vai ir kāds Svēto Rakstu pamatojums, lai lūgtu par neglābto?

Vai ir kāds Svēto Rakstu pamatojums, lai lūgtu par neglābto? Ja viņi ir no izredzētajiem, vai viņi tomēr netiks glābti?

Lasīt Vairāk

Ja Jēzus nosodīja farizejus par skaļu lūgšanu, vai mums vajadzētu lūgt skaļi?

Ja Jēzus nosodīja farizejus par skaļu lūgšanu, vai mums vajadzētu lūgt skaļi? Kā jūs varat lūgt skaļi, nelūdzot, lai citi tos redzētu un dzirdētu?

Lasīt Vairāk

Vai Svēto Rakstu lūgšanai ir lielāka efektivitāte nekā citām lūgšanām?

Vai Svēto Rakstu lūgšanai ir lielāka efektivitāte nekā citām lūgšanām? Vai lūgšanas laikā ir vērts citēt Rakstus?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par lūgšanu mirušajiem?

Ko Bībele saka par lūgšanu/runāšanu/runāšanu ar mirušajiem? Vai ir iespējams sarunāties ar mirušajiem?

Lasīt Vairāk

Kā es varu būt pārliecināts, ka lūdzu saskaņā ar Dieva gribu?

Kā es varu būt pārliecināts, ka lūdzu saskaņā ar Dieva gribu? Ko nozīmē lūgt saskaņā ar Dieva gribu?

Lasīt Vairāk

Vai ir pieņemami atkārtoti lūgt par vienu un to pašu?

Vai ir pieņemami atkārtoti lūgt par vienu un to pašu? Vai mums vajadzētu par kaut ko lūgt tikai vienreiz un paļauties, ka Dieva griba notiks?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē nemitīgi lūgties?

Ko nozīmē nemitīgi lūgties? Vai lūgšana bez mitēšanās burtiski nozīmē lūgt visu laiku?

Lasīt Vairāk
Top