Vai svētdiena ir kristiešu sabats?

AtbildeSabata atpūtas/nedarba dienas ievērošana bija pavēle ​​Vecās Derības likumā (2. Mozus 20:8; 31:12–18). Kristieši nav pakļauti likumam, bet tradicionāli ir atvēlējuši svētdienu kā pielūgsmes un atpūtas dienu, pieminot faktu, ka Jēzus augšāmcēlās svētdienā. Daži uzskata svētdienu par kristiešu sabatu, būtībā pārceļot Vecās Derības likumus par nestrādāšanu no piektdienas saulrieta uz saulrietu sestdienā uz svētdienu. Pat arvien laicīgajā kultūrā daudzi uzņēmumi joprojām ir slēgti svētdienās. Vai tas ir bībelisks?

Ir svarīgi saprast, ka Jaunā Derība nekur neparedz dievkalpojumus un neierobežo darbu svētdienās. Bībelē runājot, svētdiena nav kristiešu sabats. Jaunajā Derībā ir aprakstīts, ka kristieši pielūdz svētdienās (Apustuļu darbi 20:7; 1. Korintiešiem 16:2), taču tas ir aprakstošs, nevis priekšraksts. Kristieši ir aprakstīts kā dievkalpojums svētdienās, bet svētdienas dievkalpojums nekur nav noteikts vai pavēlēja. Nekur Jaunajā Derībā kristieši pat nav aprakstīti kā tādi, kas atvēl svētdienu kā sabata dienu.Sabata diena bija svarīgs Dieva un Israēla derības aspekts. 2. Mozus grāmatā 31:17 teikts: Tā [sabata diena] ir mūžīga zīme starp mani un Israēla tautu, ka sešās dienās Tas Kungs radīja debesis un zemi, bet septītajā dienā viņš atpūtās un kļuva spirgts. Pirms Dievs Izraēla tautai deva Mozus likumu, Dievs nekur neprasīja ievērot sabatu. Pēc tam, kad Jēzus nāve pie krusta pilnībā izpildīja bauslību, Dievs nekur neprasa ievērot sabatu. Runājot Bībelē, kristiešiem nav pavēlēts ievērot sabatu sestdienā vai svētdienā, vai jebkurā citā nedēļas dienā.Tajā pašā laikā ir labi ievērot sešu dienu darba modeli, kam seko atpūtas diena. Turklāt nedēļas dienas atvēlēšana, lai pievērstu uzmanību pielūgsmei, nenoliedzami ir Bībele (Ebrejiem 10:25), lai gan mums ir jāpielūdz Dievs katru dienu, nevis tikai vienu dienu nedēļā. Un galu galā Jēzus ir mūsu sabata atpūta (Ebrejiem 4).

Nobeigumā jāsaka, ka nē, svētdiena nav kristiešu sabats. Nav Bībelē pavēlēta kristiešu sabata. Taču ir pilnīgi pieņemami atvēlēt svētdienu kā dievkalpojuma dienu, ņemot vērā Kristus augšāmcelšanos, kas notiek svētdienā. Arī svētdienas noteikšana par atpūtas dienu, lai tā sakristu ar pielūgsmes dienu, šķiet loģiska un, vēl svarīgāk, Bībeliski pamatota rīcība.Top