Vai či ideja ir savienojama ar kristīgo ticību?

AtbildeČi (arī rakstīts ch’i vai qi) var definēt kā enerģijas spēku, kas piešķir dzīvību visām lietām. Či ideja nāk no daoisma, kas māca, ka iekšējā či attīstīšana un stiprināšana sniedz garīgus un veselības ieguvumus. Tas tiek darīts, izmantojot meditāciju, vingrinājumus un citas metodes. Tradicionālās ķīniešu medicīnas, akupunktūras un dažu cīņas mākslu, piemēram, Tai Chi, galvenais mērķis ir līdzsvarot un uzlabot cilvēka či fiziskajā, garīgajā, emocionālajā un garīgajā līmenī.

Jau pēc definīcijas vien ideja par chi nav savienojama ar kristīgo ticību. Kristietības pamatdoktrīna ir tāda, ka Dievs visu radīja caur Jēzu (skat. 1. Mozus 1:1 un Jāņa 1:1–4). Dievs dod dzīvību, un caur Jēzu Dievs visu uztur (skat. Psalmu 147:9 un Kolosiešiem 1:16–17).Daži to var iebilst tērēt ir tikai cits termins dzīvībai, ko Dievs iedvesa Ādamam (1. Mozus 2:7). Bet mēs nevaram pārstādīt terminu tērēt kristīgajā ticībā, jo filozofija aiz chi (taoisms) arī nav savienojama ar kristietību. Piemēram, daoistu uzskats par Dievu ir tāds, ka katram cilvēkam ir sava definīcija par to, kas ir Dievs, un katra definīcija ir pilnīgi pieņemama — ne pareiza, ne nepareiza. Kristīgajā ticībā Dievu nenosaka cilvēku uztvere. Drīzāk Viņš mums atklāj, kas Viņš ir (skat. Jeremijas 29:13–14). Lai gan Dievs ir bezgalīgs un ārpus pilnīgas cilvēka izpratnes, Viņš ir atklājis noteiktas lietas par Sevi un var tikt iepazīts personīgi. Kristietībā Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš uz īstām attiecībām ar Dievu (skat. Jāņa 14:5–7).Či ideju nevar atdalīt no garīgās jomas. Kad cilvēks saskaras ar garīgo sfēru, viņš vai viņa sastapsies ar Dievu vai dēmonisku. Vecajā Derībā Dievs aizliedza Izraēlam iesaistīties noteiktās okultās praksēs. Tas bija viņu pašu aizsardzībai; aizliegtās darbības būtu viņus nostādījušas saskarē ar dēmoniskiem spēkiem (skat. 5. Mozus 18:9–13).

Šķietami nevainīgas prakses, piemēram, mēģinājums līdzsvarot vai stiprināt savu či, patiesībā var radīt zināmas priekšrocības vai vismaz nekādas sliktas sekas, taču, ja šīs prakses neatbilst Bībeles pasaules uzskatam, no tām ir jāizvairās. Či ir Kristus piedāvātās dzīves viltojums (skat. Jāņa 10:10).Top