Kā kristietim vajadzētu aplūkot relikvijas?

AtbildeTurcijā atrasta šķemba no Jēzus krusta. Vācijā parādījusies Jēzus mazuļa sega. Jāņa Kristītāja rādītājpirksts tagad ir izstādīts Misūri štata muzeja relikvijārā. Relikvijām — rūpīgi saglabātiem reliģiskiem artefaktiem, kas paredzēti godināšanai — jau sen ir bijusi nozīme daudzās reliģijās, tostarp kristietībā. Viduslaikos divpadsmit apustuļiem bija simtiem apbedījumu vietu. Ir teikts, ka var uzbūvēt lielu laivu no visiem koka gabaliem, kas it kā ir no Jēzus krusta. Slavenākā kristiešu relikvija, Turīnas vants, katru gadu piesaista simtiem tūkstošu apmeklētāju. Vai kristiešiem vajadzētu interesēties par relikvijām?

Nenoliedzami, būtu ārkārtīgi interesanti, ja tiktu atklāts un pārbaudīts kāds īsts Jēzus krusta gabals vai ērkšķu vainaga ērkšķis. Problēma ir tāda, ka nav absolūti nekādas iespējas uzzināt, vai Jūdejas koka gabals ir datēts ar mūsu ēras 1. gadsimtu. Kāds varētu apgalvot, ka tas cēlies no Jēzus krusta, bet kā šo apgalvojumu varētu pamatot? Koksne tikpat viegli varēja būt no Jūdejas žoga staba. Romas katoļu baznīcas pirmajos gadsimtos relikvijas kļuva par masveida peļņas gūšanas krāpniecību. Šķietami katrā baznīcā visā Eiropā bija kāda relikvija, lai piesaistītu apmeklētājus. Ja kāda tuvējās pilsētas baznīca atklāja kādu svarīgāku relikviju, sākās savstarpēja izgudrojuma spēle, atklājot relikvijas, kas kļuva arvien iespaidīgākas. Kopumā ir maz ticams, ka kādai no pēdējo 2000 gadu laikā atklātajām kristiešu relikvijām būtu kāda patiesa saistība ar Jēzu vai apustuļiem.Viena no briesmām, kas raksturīga relikviju godināšanai, ir kārdinājums pielūgt elkus. Tieši tā notika senajā Izraēlā. Dievs bija licis Mozum izgatavot bronzas čūsku, lai glābtu ebrejus no indīgo čūsku posta (4.Mozus 21:8–9). Šo bronzas čūsku izraēlieši turēja kā atgādinājumu par Dieva labestību un pestīšanu; tomēr ķēniņa Hiskijas laikā relikvija bija kļuvusi par pielūgsmes objektu. Hiskijas reformas ietvēra bronzas čūskas, ko Mozus bija sataisījis, sadalīšanu gabalos, jo līdz tam izraēlieši tai dedzināja vīraku. (To sauca par Nehuštanu) (2. Ķēniņu 18:4). Fiziski palīglīdzekļi ticībai, ja to nav pavēlējis Dievs, ir nevajadzīgi un neizbēgami noved pie māņticības un elkdievības.Kristiešu relikvijās nav absolūti nekāda spēka. Pat ja viss Jēzus krusts tiktu atklāts neskarts, tam nebūtu garīgas vērtības. Relikvijas nekādā veidā neļauj mums tuvoties Dievam. Svētā pleca kauls neko nevar darīt jūsu garam. Relikvijas nedrīkst lūgt, pielūgt vai jebkādā veidā izmantot kā līdzekli labākai saiknei ar Dievu. Relikviju izmantošana šādā talismaniskā veidā ir klaja elkdievība (2. Mozus 20:3; Jesaja 42:8). Izsmalcināta baznīca, kas piepildīta ar relikvijām, nav derīgāka pielūgsmes vieta kā vienkārša telts džungļos. Mēs pielūdzam To Kungu garā un patiesībā (Jāņa 4:24), nevis ar elkiem, ikonām vai relikvijām, neatkarīgi no tā, vai tās ir īstas vai viltotas.

Top