Kā baznīca ir Kristus Miesa?

AtbildeFrāze Kristus Miesa ir izplatīta Jaunās Derības metafora Baznīcai (visiem, kas ir patiesi izglābti). Vēstulē Romiešiem 12:5 Baznīca tiek saukta par vienu miesu Kristū, 1. vēstulē korintiešiem 10:17 par vienu miesu, 1. vēstulē korintiešiem 12:27 un 4:12 par Kristus miesu un ebrejiem 13:3 par miesu. Vēstulē Efeziešiem 5:23 un Kolosiešiem 1:24 Baznīca nepārprotami tiek pielīdzināta Kristus miesai.

Kad Kristus ienāca mūsu pasaulē, Viņš pieņēma fizisku ķermeni, kas bija sagatavots Viņam (Ebrejiem 10:5; Filipiešiem 2:7). Ar savu fizisko ķermeni Jēzus skaidri, taustāmi un drosmīgi demonstrēja Dieva mīlestību — īpaši ar savu upura nāvi pie krusta (Romiešiem 5:8). Pēc miesas pacelšanās Kristus turpina savu darbu pasaulē caur tiem, kurus Viņš ir izpircis — tagad Baznīca skaidri, taustāmi un drosmīgi parāda Dieva mīlestību. Tādā veidā Baznīca darbojas kā Kristus Miesa.Baznīcu var saukt par Kristus Miesu šādu faktu dēļ:1) Kristus Miesas locekļi ir savienoti ar Kristu pestīšanā (Efeziešiem 4:15-16).

2) Kristus Miesas locekļi seko Kristum kā savai galvai (Efeziešiem 1:22-23).3) Kristus Miesas locekļi ir Kristus fiziskais tēls šajā pasaulē. Baznīca ir organisms, caur kuru Kristus šodien atklāj Savu dzīvi pasaulei.

4) Kristus Miesas locekļus mājo Kristus Svētais Gars (Romiešiem 8:9).

5) Kristus Miesas locekļiem ir dažādas dāvanas, kas piemērotas noteiktām funkcijām (1. Korintiešiem 12:4-31). Ķermenis ir vienība, lai gan tas sastāv no daudzām daļām; un, lai gan visas tās daļas ir daudzas, tās veido vienu ķermeni. Tā tas ir ar Kristu (12. pants).

6) Kristus Miesas locekļiem ir kopīgas saites ar visiem citiem kristiešiem neatkarīgi no izcelsmes, rases vai kalpošanas. Ķermenī nedrīkst būt šķelšanās, bet . . . tās daļām ir vienādi jārūpējas vienai par otru (1. Korintiešiem 12:25).

7) Kristus Miesas locekļi ir droši par savu pestīšanu (Jāņa 10:28-30). Lai kristietis zaudētu savu pestīšanu, Dievam būtu jāveic Kristus Miesas amputācija!

8) Kristus Miesas locekļi piedalās Kristus nāvē un augšāmcelšanā (Kolosiešiem 2:12).

9) Kristus Miesas locekļi dala Kristus mantojumu (Romiešiem 8:17).

10) Kristus Miesas locekļi saņem Kristus taisnības dāvanu (Romiešiem 5:17).

Top