Kategorija: Viltus Uzskati

Kas ir orientierisms?

Kas ir orientierisms? Kas ir baptistu līgavas teoloģija? Vai baptistu baznīca ir patiesa Kristus līgava?

Lasīt Vairāk

Kas ir liberālā kristīgā teoloģija?

Kas ir liberālā kristīgā teoloģija? Kāpēc liberālā kristīgā teoloģija ir tik bīstama?

Lasīt Vairāk

Vai kristieši ir mazi dievi?

Vai kristieši ir mazi dievi? Vai kristieši kļūst par dieviem? Ko nozīmē Bībele, sakot, ka jūs esat dievi?

Lasīt Vairāk

Kas ir marcionisms?

Kas ir marcionisms? Kurš bija marcionisma pamatlicējs? Kādi bija marcionisma uzskati?

Lasīt Vairāk

Kas ir mesiāniskais noslēpums?

Kas ir mesiāniskais noslēpums? Vai Jēzus lika mācekļiem klusēt par Viņu, pirms Viņš saprata, ka Viņš nav Mesija?

Lasīt Vairāk

Vai prāta jēdziens pār matēriju izskaidro dažus Bībeles brīnumus?

Vai prāta jēdziens pār matēriju izskaidro dažus Bībeles brīnumus? Vai prāts pār matēriju ir Bībelisks?

Lasīt Vairāk

Kas ir spoguļbībele/spoguļvārds?

Kas ir spoguļa Bībele / spoguļvārds? Kas ir Fransuā du Toits? Vai spoguļvārds ir precīzs Bībeles tulkojums?

Lasīt Vairāk

Kas ir brīnumnauda, ​​un vai to meklēt ir saskaņā ar Bībeli?

Kas ir brīnumnauda, ​​un vai to meklēt ir saskaņā ar Bībeli? Vai Dievs liek naudai brīnumainā kārtā parādīties cilvēku maciņos?

Lasīt Vairāk

Kas ir modālisms / modālistiskais monarhisms?

Kas ir modālisms / modālistiskais monarhisms? Kāpēc agrīnā baznīca modālistisko monarhismu nosodīja kā ķecerību? Vai daži cilvēki joprojām ievēro modālismu mūsdienās?

Lasīt Vairāk

Kas ir monisms?

Kas ir monisms? Kādas ir atšķirības starp duālismu un monismu? Kurš uzskats ir bībelisks?

Lasīt Vairāk

Kas ir monofizītisms / eitihisms?

Kas ir monofizītisms? Kas ir eitihisms? Kas ir monofizīts? Kādi bija daži no agrīnajiem uzskatiem par Kristus dievību un cilvēcību?

Lasīt Vairāk

Kas ir morālistiskais terapeitiskais deisms (MTD)?

Kas ir morālistiskais terapeitiskais deisms (MTD)? Vai morālistiskais terapeitiskais deisms ir precīzs kopsavilkums tam, kam daudzi cilvēki patiesi tic?

Lasīt Vairāk

Vai ideja par māti dabu ir Bībeliska?

Vai ideja par māti dabu ir Bībeliska? Kur radās ideja par māti dabu?

Lasīt Vairāk

Vai nosaukums ir Bībeles mācība?

Vai nosaukums ir Bībeles mācība? Vai kristiešiem ir tiesības nosaukt un pieprasīt visu, ko viņi vēlas?

Lasīt Vairāk

Kas ir nestoriānisms?

Kas ir nestoriānisms? Kas bija nestoriāņi? Kādi bija daži no agrīnajiem uzskatiem par Trīsvienību?

Lasīt Vairāk

Kas ir jaunais monasticisms?

Kas ir jaunais monasticisms? Kā jaunais monasticisms atšķiras no senajām askētisma un mūkisma formām?

Lasīt Vairāk

Vai Jaunā perspektīva par Pāvilu ir Bībele?

Vai Jaunā perspektīva par Pāvilu ir Bībele? Vai apustuļa Pāvila raksti lielāko daļu baznīcas vēstures ir bijuši pārprasti?

Lasīt Vairāk

Kas ir omnisms?

Kas ir omnisms? Kas ir omnists? Vai omnisms māca, ka visas reliģijas ir vienlīdz patiesas?

Lasīt Vairāk

Kas ir vienotības doktrīna?

Kas ir vienotības doktrīna? Kāpēc tie, kas pieturas pie Vienotības doktrīnas, noraida Trīsvienību?

Lasīt Vairāk

Kādi ir tikai Jēzus / vienotības vasarsvētku uzskati?

Kādi ir tikai Jēzus / vienotības vasarsvētku uzskati? Vai Vienotības vasarsvētki noliedz Trīsvienību?

Lasīt Vairāk
Top