Vai kristiešiem ir tiesības norāt velnu?

AtbildeIr daži kristieši, kuri uzskata, ka viņiem ir ne tikai pilnvaras norāt velnu, bet arī viņu uzdevums ir nepārtraukti viņu norāt. Šādai pārliecībai nav nekāda Bībeles pamata. Sātans, atšķirībā no Dieva, nav visuresošs. Viņš vienlaikus var atrasties tikai vienā vietā, un iespēja, ka viņš personīgi uzmāksies atsevišķiem kristiešiem, ir niecīga. Protams, viņam ir dēmonu leģioni, kas pilda viņa uzdevumu, un viņi visur cenšas iznīcināt ticīgo liecības. Šeit jāatzīmē, ka kristieti nevar apsēst dēmons, tāpat kā Bībelē cilvēki tiek raksturoti kā apsēsti.

Kā kristiešiem mums ir jāapzinās ļaunuma klātbūtnes realitāte. Cenšoties noturēties stingri savā ticībā, mums jāsaprot, ka mūsu ienaidnieki nav tikai cilvēku idejas, bet gan reāli spēki, kas nāk no tumsas spēkiem. Bībele saka: 'Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret valdniekiem, pret varām, pret šīs tumsības pasaules spēkiem, pret ļaunuma garīgajiem spēkiem debesīs' (Efeziešiem 6:12).Skaidrs, ka Dievs ir devis Sātanam ievērojamu varu un ietekmi pār zemi, vismaz pagaidām un vienmēr Dieva suverēnā kontrolē. Bībele stāsta, ka sātans kā lauva ložņā, meklējot upurus, ko aprīt (1. Pētera 5:8). Sātans ir spēks, kas darbojas to sirdīs, kuri atsakās paklausīt Dievam (Efeziešiem 2:2). Ikviens, kas nav pakļauts suverēnā Dieva varai, ir velna varā (Ap. d. 26:18; 2. Korintiešiem 4:4). Atdzimušie kristieši vairs nav sātana vai grēka vergi (Romiešiem 6:6-7), taču tas nenozīmē, ka mēs esam imūni pret kārdinājumiem, ko Viņš mums liek.Bībele kristiešiem nedod pilnvaras norāt velnu, bet gan viņam pretoties. Jēkaba ​​4:7 teikts: “Tad esiet pakļauti Dievam. Pretojies velnam, tad viņš bēgs no tevis. Cakarijas 3:2 ir teikts, ka Tas Kungs ir tas, kas norāj sātanu. Pat Mihaēls, viens no spēcīgākajiem eņģeļiem, neuzdrošinājās apsūdzēt sātanu, bet drīzāk teica: 'Tas Kungs lai tevi norāja' (Jūdas 1:9). Reaģējot uz Sātana uzbrukumiem, kristietim ir jāvēršas pie Kristus. Tā vietā, lai koncentrētos uz velna sakaušanu, mums vajadzētu koncentrēties uz sekošanu Kristum (Ebrejiem 12:2) un paļauties, ka Viņš uzveiks ļaunuma spēkus.

Kristietim nav nepieciešams pārmest sātanu, jo Dievs mums ir devis visas savas bruņas, lai mēs stātos pretī ļaunumam (skat. Efeziešiem 6:10-18). Visefektīvākie ieroči, kas mums ir pret velnu, ir mūsu ticība, gudrība un zināšanas par Dievu un Viņa Vārdu. Kristus, sātana kārdināts, viņam atbildēja ar Rakstiem (skat. Mateja 4:1-11). Lai gūtu uzvaru garīgās lietās, mums jāsaglabā tīra sirdsapziņa un jākontrolē savas domas. “Jo, lai gan mēs dzīvojam pasaulē, mēs nekarojam kā pasaule. Ieroči, ar kuriem mēs cīnāmies, nav pasaules ieroči. Gluži pretēji, viņiem ir dievišķs spēks nojaukt cietokšņus. Mēs nojaucam strīdus un visas pretenzijas, kas vērstas pret Dieva atzīšanu, un gūstam gūstā katru domu, lai padarītu to paklausīgu Kristum” (2. Korintiešiem 10:3-5).Top