Kategorija: Radīšana

Vai aizliegtais auglis bija ābols?

Vai aizliegtais auglis bija ābols? Kādi augļi bija uz labā un ļaunā atziņas koka?

Lasīt Vairāk

Kāda ir punktētā līdzsvara teorija?

Kāda ir punktētā līdzsvara teorija? Vai punktētais līdzsvars ir mēģinājums izskaidrot fosilo pierādījumu trūkumu evolūcijai?

Lasīt Vairāk

Kā radiometriskā datēšana saskan ar skatu uz jaunu zemi?

Kā radiometriskā datēšana saskan ar skatu uz jaunu zemi? Vai zeme ir miljardiem gadu veca vai tūkstošiem gadu?

Lasīt Vairāk

Kas bija Scopes Monkey izmēģinājums?

Kas bija Scopes Monkey izmēģinājums? Kā Scopes Monkey Trial ietekmēja debates par radīšanu un evolūciju?

Lasīt Vairāk

Kā jaunais zemes kreacionisms izturas pret miljoniem gadu fosilo ierakstu pierādījumiem?

Kā jaunais zemes kreacionisms izturas pret miljoniem gadu fosilo ierakstu pierādījumiem? Kā fosilie ieraksti ir daudzu zinātnieku izmantotās cirkulārās argumentācijas piemērs?

Lasīt Vairāk

Kad bija pirms pasaules dibināšanas?

Kad bija pirms pasaules dibināšanas? Ko nozīmē Bībele, sakot, ka Dievs ir darījis dažas lietas pirms pasaules radīšanas?

Lasīt Vairāk

Kā mūs var sasniegt zvaigžņu gaisma, kas atrodas miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes, ja zeme ir tikai tūkstošiem gadu veca?

Kā mūs var sasniegt zvaigžņu gaisma, kas atrodas miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes, ja zeme ir tikai tūkstošiem gadu veca?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Ādamam un Ievai nešķita dīvaini, ka ar viņiem runā čūska?

Kāpēc Ādamam un Ievai nešķita dīvaini, ka ar viņiem runā čūska? vai Ādams un Ieva nezināja, ka dzīvnieki neprot runāt?

Lasīt Vairāk

Kas ir plaisu teorija?

Kas ir plaisu teorija? Vai kaut kas notika starp 1. Mozus 1:1 un 1:2? Vai starp 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas 1.–2. pantu bija vairāku miljonu gadu starpība?

Lasīt Vairāk

Kāds bija Ēdenes dārzs?

Kāds bija Ēdenes dārzs? Ko Bībele saka par Ēdenes dārzu?

Lasīt Vairāk

Kas ir teistiskā evolūcija?

Kas ir teistiskā evolūcija? Vai Dievs izmantoja evolūcijas procesu, lai radītu dzīvi tādu, kādu mēs to zinām?

Lasīt Vairāk

Kas notika pie Bābeles torņa?

Kas notika pie Bābeles torņa? Kāpēc Dievs Bābeles tornī sajauca cilvēces valodas?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Dievs Ēdenes dārzā ielika labā un ļaunā atziņas koku?

Kāpēc Dievs Ēdenes dārzā ielika labā un ļaunā atziņas koku? Ja Dievs zināja, ka mēs grēkosim, kāpēc Viņš mums deva iespēju?

Lasīt Vairāk

Kāda ir dzīvības koka jēga?

Kāda ir dzīvības koka jēga? Kāpēc ēšana no dzīvības koka varētu radīt mūžīgu dzīvi?

Lasīt Vairāk

Kāpēc 1. Mozus grāmatas 1.–2. nodaļā ir divi dažādi radīšanas stāsti?

Kāpēc 1. Mozus grāmatas 1.–2. nodaļā ir divi dažādi radīšanas stāsti? Vai pastāv pretrunas starp Genesis 1. un 2. nodaļu?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par uniformismu pret katastrofu?

Ko Bībele saka par uniformismu pret katastrofu? Vai uz Zemes ir redzamas katastrofas pazīmes vai pazīmes, ka tā turpināsies tādā pašā veidā visā vēsturē?

Lasīt Vairāk

Vai Visums paplašinās?

Vai Visums paplašinās? Vai paplašinās Visums atbalsta kreacionismu vai Lielā sprādziena teoriju?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Dievs radīja tik plašu Visumu un citas planētas, ja uz Zemes ir tikai dzīvība?

Kāpēc Dievs radīja tik plašu Visumu un citas planētas, ja uz Zemes ir tikai dzīvība? Kāds ir citu planētu mērķis, ja uz Zemes ir tikai dzīvība?

Lasīt Vairāk

Kā kreacionisms izskaidro vestigiālos orgānus?

Kā kreacionisms izskaidro vestigiālos orgānus? Vai piedēklis un astes kauls liecina par evolūciju no zemākām dzīvības formām?

Lasīt Vairāk

Ko Dievs radīja piektajā radīšanas dienā?

Ko Dievs radīja piektajā radīšanas dienā? Vai tas, kas aprakstīts kā notiek piektajā radīšanas dienā, ir jāsaprot burtiski?

Lasīt Vairāk
Top