Kategorija: Radīšana

Kāda ir atšķirība starp mikroevolūciju un makroevolūciju?

Kāda ir atšķirība starp mikroevolūciju un makroevolūciju (speciāciju)? Kāpēc atšķirība starp mikroevolūciju un makroevolūciju ir svarīga debatēs par radīšanu pret evolūciju?

Lasīt Vairāk

Trūkstošais posms — vai tas ir atrasts?

Kā ar visām iespējamām trūkstošajām saitēm, kas ir atrastas? Vai tādi atradumi kā Home naledi, Ida un Ardi pierāda Darvina teoriju par cilvēka evolūciju no pērtiķiem līdzīgiem senčiem?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Bībelē mēness ir aprakstīts kā gaisma?

Kāpēc Bībelē mēness ir aprakstīts kā gaisma? Vai Bībele ir neprecīza, runājot par mēness gaismu?

Lasīt Vairāk

Kas ir multiversu teorija?

Kas ir multiversu teorija? Vai ir daudz paralēlu Visumu, un mūsējais ir vienīgais, kas ir precīzi noregulēts dzīvības uzturēšanai?

Lasīt Vairāk

Kāds bija plūdu mērķis Noasa laikā?

Kāds bija plūdu mērķis Noasa laikā? Kāpēc Dievs appludināja zemi? Kāpēc Dievs iznīcināja pasauli ar plūdiem un izglāba tikai Nou, viņa ģimeni un divus no katra dzīvnieka?

Lasīt Vairāk

Kā Noass iekārtoja visus šķirsta dzīvniekus?

Kā Noass iekārtoja visus šķirsta dzīvniekus? Kā Noasa šķirsts varēja turēt visus dzīvniekus un pietiekami daudz barības, lai tos visus pabarotu?

Lasīt Vairāk

Vai Noasa šķirsta atklāšana būtu svarīga?

Vai Noasa šķirsta atklāšana būtu svarīga? Vai Noasa šķirsta atklāšana būtu svarīga? Vai Noasa šķirsts ir atrasts/atklāts?

Lasīt Vairāk

Kas bija debess debess Bībelē?

Kas bija debess debess Bībelē? Kā Bībelē minētais debess ir saistīts ar nojumes teoriju?

Lasīt Vairāk

Kāds ir pirmais Zemes laikmets?

Kāds ir pirmais Zemes laikmets? Vai jēdziens par pirmo zemes laikmetu ir bībelisks? No kurienes nāk ideja par pirmo Zemes laikmetu?

Lasīt Vairāk

Kas ir vecās zemes kreacionisms?

Kas ir vecās zemes kreacionisms? Vai vispārējā zinātnē ir pareizi novērtēts Visuma vecums?

Lasīt Vairāk

Vecā zeme pret jauno zemi — kādi ir debašu galvenie jautājumi?

Vecā zeme pret jauno zemi — kādi ir debašu galvenie jautājumi? Kādas ir atšķirības starp vecās zemes kreacionismu un jaunās zemes kreacionismu?

Lasīt Vairāk

Kāds ir mīts par Pandoras lādi?

Kāds ir mīts par Pandoras lādi, un kā tas ir saistīts ar Bībeles radīšanas stāstu? Kādas ir abu kontu līdzības un atšķirības?

Lasīt Vairāk

Vai Bībelē ir teikts, ka reiz bija Pangea / Pangaea?

Vai ir iespējama Pangea teorija? Vai Bībelē ir teikts, ka reiz bija Pangea / Pangaea? Vai tālā pagātnē visi kontinenti bija viena sauszemes masa?

Lasīt Vairāk

Kādi ir Bībelē minētie zemes stabi?

Kādi ir Bībelē minētie zemes stabi? Vai Bībele tiešām māca, ka zeme balstās uz pīlāriem?

Lasīt Vairāk

Vai čiekurveidīgajam dziedzerim ir kāda garīga nozīme?

Vai čiekurveidīgajam dziedzerim ir kāda garīga nozīme? Kāda ir epifīzes funkcija?

Lasīt Vairāk

Vai Bībelē kaut kas ir teikts par rasi pirms Ādama?

Vai Bībelē ir kaut kas teikts par pirmsādamisko (preadāmisko) rasi? Vai pastāvēja cilvēku rase pirms Ādama un Ievas?

Lasīt Vairāk

Vai Bībele māca, ka zeme ir plakana?

Vai Bībele māca, ka zeme ir plakana? Vai plakanās zemes teorija ir izklāstīta Bībelē?

Lasīt Vairāk

Kādi ir daži evolūcijas teorijas trūkumi?

Kādi ir daži evolūcijas teorijas trūkumi? Ja evolūcijas teorijai ir tik daudz trūkumu, kāpēc tā joprojām ir tik plaši pieņemta?

Lasīt Vairāk

Kā pareizi bija plūdi Noasa laikā?

Kā pareizi bija plūdi Noasa laikā? Kāpēc Dievs nogalināja visus cilvēkus pasaulē ar plūdiem un izglāba tikai Nou un viņa ģimeni?

Lasīt Vairāk

Vai Bībele pārkopēja plūdu stāstu no citiem mītiem un leģendām?

Vai Bībele pārkopēja plūdu stāstu no citiem mītiem un leģendām? Kāpēc tik daudzām dažādām senajām kultūrām ir kāda plūdu leģenda?

Lasīt Vairāk
Top