Kategorija: Baznīca

Kas ir draudzes kopienas grupa?

Kas ir draudzes kopienas grupa? Kāda ir kopienas grupas vērtība?

Lasīt Vairāk

Kā būtu jārisina konflikti draudzē?

Kā būtu jārisina konflikti draudzē? Kāds ir pareizais veids, kā baznīca var atrisināt konfliktus starp tās locekļiem?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par baznīcas disciplīnu?

Ko Bībele saka par baznīcas disciplīnu? Kādos apstākļos baznīcai ir tiesības disciplinēt cilvēku?

Lasīt Vairāk

Kāpēc valdības pieļauj baznīcu atbrīvošanu no nodokļiem?

Kāpēc valdības pieļauj baznīcu atbrīvošanu no nodokļiem? Vai ir kaut kas slikts tajā, ka baznīca ir atbrīvota no nodokļiem?

Lasīt Vairāk

Cik caurskatāmām jābūt baznīcas finansēm?

Cik caurskatāmām jābūt baznīcas finansēm? Cik daudz baznīcai jāatklāj par to, kā tā pārvalda savas finanses?

Lasīt Vairāk

Vai baznīcai ir jāpiedalās līdzekļu vākšanā?

Vai draudzei ir jāpiedalās līdzekļu vākšanā (finansējuma vākšanā)? Cik lielā mērā baznīcai jācenšas piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu savas kalpošanas?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par baznīcas pārvaldes formu?

Ko Bībele saka par baznīcas pārvaldes formu? Vai Jaunā Derība māca baznīcas vadības daudzveidību?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par draudzes izaugsmi?

Ko Bībele saka par draudzes izaugsmi? Kas ir galvenais, lai draudze dzīvotu un augtu?

Lasīt Vairāk

Vai cilvēkam ir jāapmeklē baznīca, lai nokļūtu debesīs?

Vai cilvēkam ir jāapmeklē baznīca, lai nokļūtu debesīs? Kāpēc ir svarīgi apmeklēt baznīcu kopā ar citiem ticīgajiem?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par baznīcas hierarhiju?

Ko Bībele saka par baznīcas hierarhiju? Vai baznīcai ir jābūt vadības hierarhijai?

Lasīt Vairāk

Kāda ir baznīcas ģimenes vērtība?

Kāda ir baznīcas ģimenes vērtība? Kādā ziņā baznīcai ir jābūt kā ģimenei?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele saka par lēkšanu baznīcā?

Ko Bībele saka par lēkšanu baznīcā? Vai uz visiem laikiem jāpaliek uzticīgai vienai draudzei?

Lasīt Vairāk

Kad ir pareizi atstāt baznīcu?

Kad ir pareizi atstāt baznīcu? Ko Bībele saka par baznīcas atstāšanu? Kādos apstākļos kristietim vajadzētu apsvērt iespēju mainīt baznīcu?

Lasīt Vairāk

Kāds ir Bībeles baznīcas vadības modelis?

Kāds ir Bībeles baznīcas vadības modelis? Cik specifiska Bībele ir par draudzes vadības formu?

Lasīt Vairāk

Kāpēc dalība baznīcā ir svarīga?

Kāpēc dalība baznīcā ir svarīga? Ko Bībele saka par piederību draudzei? Vai visiem kristiešiem vajadzētu būt vietējās draudzes locekļiem?

Lasīt Vairāk

Ko baznīcai vajadzētu darīt ar ziedojumiem, ko tā saņem?

Ko baznīcai vajadzētu darīt ar ziedojumiem, ko tā saņem? Vai Bībelē ir teikts, kā baznīcai ir jāpārvalda/jātērē nauda, ​​ko tā saņem?

Lasīt Vairāk

Kādas ir dažādas baznīcas politikas formas?

Kādas ir dažādas baznīcas politikas formas? Kāpēc ir tik daudz dažādu uzskatu par baznīcas politiku?

Lasīt Vairāk

Kāds ir baznīcas šķelšanās iemesls?

Kāds ir baznīcas šķelšanās iemesls? Kā var notikt dziedināšana pēc baznīcas sadalīšanas? Kāpēc Kristus Miesā ir tik daudz šķelšanās?

Lasīt Vairāk

Vai kristietim ir jāapmeklē katrs dievkalpojums, kas notiek draudzē?

Vai kristietim ir jāapmeklē katrs dievkalpojums, kas notiek draudzē? Kāpēc baznīcās ir tik daudz dažādu dievkalpojumu?

Lasīt Vairāk

Ko Bībele māca par baznīcas struktūru?

Ko Bībele māca par baznīcas struktūru? Cik svarīga ir draudzes struktūra?

Lasīt Vairāk
Top