Vai kristietis var būt dēmona apsēsts?

AtbildeLai gan Bībelē nav skaidri norādīts, vai kristieti var apsēst dēmons, saistītās Bībeles patiesības skaidri parāda, ka kristiešus nevar apsēst dēmons. Pastāv skaidra atšķirība starp dēmona apsēstību un dēmona apspiestību vai ietekmi. Dēmona apsēstība ietver dēmonu, kam ir tieša/pilnīga kontrole pār cilvēka domām un/vai rīcību (Mateja 17:14-18; Lūkas 4:33-35; 8:27-33). Dēmona apspiešana vai ietekme ir saistīta ar to, ka dēmons vai dēmoni uzbrūk cilvēkam garīgi un/vai mudina viņu uz grēcīgu uzvedību. Ievērojiet, ka visās Jaunās Derības rakstvietās, kas attiecas uz garīgo karu, nav norādījumu izdzīt dēmonu no ticīga cilvēka (Efeziešiem 6:10-18). Ticīgajiem tiek likts pretoties velnam (Jēkaba ​​4:7; 1.Pētera 5:8-9), nevis viņu padzīt.
Kristiešu iekšienē dzīvo Svētais Gars (Romiešiem 8:9-11; 1. Korintiešiem 3:16; 6:19). Noteikti Svētais Gars neļaus dēmonam apsēst to pašu cilvēku, kurā dzīvo Viņš. Nav iedomājams, ka Dievs pieļautu, ka kāds no Saviem bērniem, kurus Viņš iegādājās ar Kristus asinīm (1. Pētera 1:18-19) un padarīja par jaunu radījumu (2. Korintiešiem 5:17), varētu iegūt un kontrolēt dēmons. Jā, mēs kā ticīgie karojam ar sātanu un viņa dēmoniem, bet ne no sevis. Apustulis Jānis paziņo: Jūs, dārgie bērni, esat no Dieva un esat tos uzvarējuši, jo Tas, kas ir jūsos, ir lielāks par to, kas ir pasaulē (1. Jāņa 4:4). Kurš ir tas Viens mūsos? Svētais Gars. Kurš ir tas pasaulē? Sātans un viņa dēmoni. Tāpēc ticīgais ir uzvarējis dēmonu pasauli, un ticīgā cilvēka apsēstību ar dēmoniem nevar aprakstīt Svētajos Rakstos.

Ņemot vērā stingros Bībeles pierādījumus, ka kristietis nevar būt dēmona apsēsts, daži Bībeles skolotāji lieto terminu dēmonizācija, lai apzīmētu dēmonu, kurš kontrolē kristieti. Daži apgalvo, ka, lai gan kristietis nevar būt dēmonu apsēsts, kristieti var dēmonizēt. Parasti dēmonizācijas apraksts ir praktiski identisks dēmonu apsēstības aprakstam. Tātad rezultāts ir tāds pats jautājums. Terminoloģijas maiņa nemaina faktu, ka dēmons nevar apdzīvot kristieti vai pārņemt to pilnībā. Dēmoniskā ietekme un apspiešana, bez šaubām, ir kristiešu realitāte, taču vienkārši nav Bībeles pamatojums, ka kristietis var būt dēmona apsēsts vai dēmonizēts.Liela daļa dēmonizācijas koncepcijas pamatojumu ir personīgā pieredze, redzot kādu, kurš noteikti bija kristietis, demonstrējot pierādījumus, ka viņu kontrolē dēmons. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs neļautu personīgajai pieredzei ietekmēt mūsu Svēto Rakstu interpretāciju. Drīzāk mums ir jāfiltrē mūsu personīgā pieredze, izmantojot Svēto Rakstu patiesību (2. Timotejam 3:16-17). Redzot, ka kāds, kuru mēs uzskatījām par kristieti, izrāda dēmonizētu uzvedību, liek mums apšaubīt viņa/viņas ticības patiesumu. Tam nevajadzētu likt mums mainīt savu viedokli par to, vai kristietis var būt dēmona apsēsts/dēmonizēts. Iespējams, ka persona patiešām ir kristiete, bet ir smagi dēmonu apspiesta un/vai cieš no smagām psiholoģiskām problēmām. Bet atkal mūsu pieredzei ir jāatbilst Svēto Rakstu pārbaudei, nevis otrādi.Top