Kategorija: Bībeles Grāmatas

Vai Mateja evaņģēlija 1. nodaļas 14 paaudžu skaitīšanā ir kļūda?

Vai Mateja evaņģēlija 1. nodaļas 14 paaudžu skaitīšanā ir kļūda? Kas notika ar 42. paaudzi, ejot garām 14+14+14?

Lasīt Vairāk

Kas ir tie 144 000?

Kas ir tie 144 000? Vai 144 000 ir ierobežojums cilvēku skaitam, ko Dievs ļaus iekļūt Jaunajās debesīs? Vai 144 000 (144 000) beigu laiki ir Kristus liecinieki?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē Jāņa 21:11 153 zivis?

Ko nozīmē Jāņa 21:11 153 zivis? Vai Jāņa 21:11 minētajām 153 zivīm ir kāda īpaša nozīme?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē 2. Laiku 7:14?

Ko nozīmē 2. Laiku 7:14? Vai 2. Laiku 7:14 attiecas uz mūsdienu tautām un/vai citām tautām, izņemot Izraēlu?

Lasīt Vairāk

Ko tas nozīmē, ka tas, kurš nevēlas strādāt, neēd (2. Tesaloniķiešiem 3:10)?

Ko tas nozīmē, ka tas, kurš negrib strādāt, neēd? Ko nozīmē 2. vēstule tesaloniķiešiem 3:10?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē 2. Pētera 3:8, kad teikts, ka tūkstoš gadu ir diena?

Ko nozīmē 2. Pētera 3:8, kad teikts, ka tūkstoš gadu ir diena? Kā tūkstoš gadu dienā un diena ir tūkstoš gadi?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Dievs sūtīja izraēliešus uz Ēģipti uz 400 gadiem (1. Mozus 15:13)?

Kāpēc Dievs sūtīja izraēliešus uz Ēģipti uz 400 gadiem? Cik ilgi izraēlieši atradās Ēģiptē? Kāds bija mērķis 400 gadus ilgajai Ēģiptes nebrīvē?

Lasīt Vairāk

Kāda bija Ārona nūjas nozīme?

Kāda bija Ārona nūjas nozīme? Kāpēc Dievs lika Ārona zizlim dīgt 4. Mozus 17. nodaļā?

Lasīt Vairāk

Kas bija 70 (vai 72) mācekļi Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā?

Kas bija 70 (vai 72) mācekļi Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā? Kāda ir atšķirība starp 12 mācekļiem un 12 apustuļiem?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Ārons netika sodīts par zelta teļa izgatavošanu?

Kāpēc Ārons netika sodīts par zelta teļa izgatavošanu? Ja Ārons patiešām veidoja zelta teļu, kāpēc viņš netika tiesāts kopā ar cilvēkiem, kas to pielūdza?

Lasīt Vairāk

Kāpēc bija slikti, ka Ārons un viņa dēli sadedzināja grēku upuri 3. Mozus 10:16–20?

Kāpēc bija slikti, ka Ārons un viņa dēli sadedzināja grēku upuri 3. Mozus 10:16–20? Ko tieši viņi izdarīja pretrunā ar Dieva pavēlēm?

Lasīt Vairāk

Kas ir Ārona svētība?

Kas ir Ārona svētība? Ko nozīmē 4. Mozus 6:23-27? Vai Ārona svētība attiecas uz kristiešiem?

Lasīt Vairāk

Kāds ir stāsts par Abneru un Joābu?

Kāds ir stāsts par Abneru un Joābu? Kāpēc Joābs gribēja atriebties Abneram? Kāpēc Abners sākotnēji nostājās pret Dāvidu?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē riebties no tā, kas ir ļauns (Romiešiem 12:9)?

Ko nozīmē riebties tam, kas ir ļauns? Ko nozīmē Romiešiem 12:9?

Lasīt Vairāk

Kas bija Abimelehs Soģu grāmatā?

Kas bija Abimelehs Soģu grāmatā? Ko mums vajadzētu mācīties no tā, kas Soģu grāmatā teikts par Abimelehu?

Lasīt Vairāk

Ko nozīmē būt nepārspējamam/nevainojamam?

Ko nozīmē būt nepārspējamam/nevainojamam? vai augstāk minētais pārmetums kvalifikācijā visus nediskvalificē?

Lasīt Vairāk

Kāds ir stāsts par Ābrahāmu un Latu?

Kāds ir stāsts par Ābrahāmu un Latu? Ko mums vajadzētu mācīties no stāstiem par Ābrahāmu un Latu?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Dievs pavēlēja Ābrahāmam upurēt Īzāku?

Kāpēc Dievs pavēlēja Ābrahāmam upurēt Īzāku? Ja Dievs jau zināja, ko Ābrahāms darīs, kāpēc Dievs joprojām lūdza Ābrahāmu to darīt?

Lasīt Vairāk

Kāpēc Ābrahāmam tika apsolīta zeme, kas piederēja citiem (1. Mozus 12)?

Kāpēc Ābrahāmam tika apsolīta zeme, kas piederēja citiem (1. Mozus 12)? Kāpēc Dievs apsolīja Ābrahāmam Kanaānas zemi, kad tā jau bija apdzīvota?

Lasīt Vairāk

Kāda bija Ābrahāma reliģija, pirms Dievs viņu sauca?

Kāda bija Ābrahāma reliģija, pirms Dievs viņu sauca? Ko Ābrahāms zināja un ticēja par Dievu, pirms Dievs viņu izvēlējās?

Lasīt Vairāk
Top